G-faktor profesionalne perilice rublja i kako se računa

G-faktor profesionalne perilice rublja i kako se računa 1400 1000 Gastroprojekt

G-faktor kod profesionalne perilice rublja je veličina koja iskazuje moć centrifugalne sile. Što je G-faktor profesionalne perilice rublja veći, snažnija je centrifuga. To znači da će se rublje bolje ocijediti, te će imati manji ostatak vlage u rublju nakon pranja. U tom će slučaju naknadno sušenje zahtijevati manji utrošak energije i kraće vrijeme sušenja.

Kako se računa G-faktor?

 G =    (n²  x  D) / 1790

         

n (o/min) – maksimalni broj okretaja bubnja kod centrifugiranja

D (m) – promjer bubnja

Miele perilice rublja imaju značajno veće G-faktore od perilica drugih proizvođača. Zahvaljujući patentiranom nježnom saćastom bubnju sa malim rupicama, omogućeno je da Miele perilice mogu imati velik promjer bubnja. Samim time imaju i velik broj okretaja centrifuge, koji imaju za posljedicu velik G-faktor. Pri tome puno manje oštećuju rublje kod centrifugiranja. Razlog tome je da kod visoke centrifugalne sile rublje jako malo može prodirati kroz male rupice. Na taj način se rublje jako malo mehanički oštećuje pranjem. Osim toga, rublje pliva na vodenom filmu saćastog bubnja i tako se manje oštećuje, jer je kontakt rublja s bubnjem minimalan.

Možemo zaključiti da pranjem rublja u Miele perilici visokog G-faktora štedimo vrijeme i energiju kod naknadnog sušenja. Također, rublju osiguravamo puno duži životni vijek zbog manjeg mehaničkog oštećenja. Miele perilice rublja donose Vam značajne uštede u svakom pogledu.

    hr