Standardi pranja rublja u bolničkim sustavima

Standardi pranja rublja u bolničkim sustavima 555 620 Gastroprojekt

Do 2018. godine bilo je popriličnog „lutanja“ kod projektiranja praonica rublja za potrebe bolničkih sustava. U okviru Nacionalnog programa reformi Republike Hrvatske iz 2017. godine, u sklopu mjere: Racionalizacija i reorganizacija nezdravstvenih usluga u bolnicama kroz financiranje iz sredstava potpore Europske unije strukturnim reformama zemalja članica, jedan od zadataka Ministarstva zdravstva bila je izrada Hrvatskih nacionalnih standarda za pranje i održavanja rublja u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama (u daljnjem tekstu: Standardi pranja), objavljenih u rujnu 2018. godine.

Osiguranje čistog rublja je temeljni zahtjev za skrb o pacijentima. Rublje iz zdravstvenih ustanova koje dolazi u neposredan ili posredan dodir s ljudima, mogući je prijenosnik uzročnika bolesti. Prema tome, rublje mora proći poseban tretman tijekom obrade. Neodgovarajući postupci rukovanja rubljem mogu izložiti riziku od infekcije osoblje koje rukuje rubljem i pere ga, kao i pacijente koji ga nakon toga koriste.

Standarde pranja izradila je radna skupina sastavljena od stručnjaka koji imaju iskustva u upravljanju djelatnosti praonice rublja u bolnicama, te u prevenciji i kontroli infekcija. Temeljni standardi za pranje rublja Europskog sustava kvalitete su analize rizika i suzbijanje bio-kontaminacije (RABC) koji su u upotrebi diljem Europe pod normom EN 14065 RABC. Ovim Standardom pranja donose se specifične smjernice koje precizno definiraju mikrobiološka ograničenja za tekstil i vodu, i za druge elemente vezane uz pranje rublja (zgrade, oprema, sustavi upravljanja, funkcioniranje, odnosi s korisnicima i kontrolna lista usklađenosti, unutarnja i vanjska kontrola).

Standardima pranja opisani su koraci koji se moraju poduzeti kako bi rizik prijenosa i širenja infekcije rubljem bio sveden na minimum, te kako bi se osigurali preduvjeti za provedbu HRN EN 14065:2016 RABC. Primjena ovih Standarda pranja odnosi se na sve pružatelje ove djelatnosti neovisno o tome obavljaju li djelatnost pranja i održavanja rublja zaposlenici bolnice ili vanjski servis s kojim bolnica ima Ugovor o pružanju usluge pranja i održavanja rublja odnosno najma rublja.

Standardi pranja su prvenstveno namijenjeni osoblju čija je uloga upravljanje djelatnosti pranja i održavanja rublja. To uključuje osobe nadležne za rukovođenje djelatnosti praonice rublja, osobe koje rade na poslovima pranja i održavanja rublja, tim za kvalitetu, tim za kontrolu bolničkih infekcija i osobe za dokumentaciju/prijevoz rublja, upravu bolnice, te ostalo administrativno osoblje koje obavlja poslove vezane uz pranje rublja (kao što su javna nabava, financije, sektor upravljanja ljudskim potencijalima/kadrovska služba, sektor informatike).

Cilj Standarda pranja je pružiti smjernice za sigurno upravljanje rubljem u svim postupcima procesa pranja, održavanja rublja, prikupljanja nečistog/kontaminiranog rublja (u cilju prevencije i kontrole bolničkih infekcija) i osiguranje dodatnih količina svih vrsta rublja u zdravstvenim ustanovama i poslovnim procesima održavanja odgovarajuće razine čistoće rublja.

    hr