Šok zamrzivač i brzi ohlađivač – popularni šoker

Šok zamrzivač i brzi ohlađivač – popularni šoker 1063 1063 Gastroprojekt

Hlađenje je najstarija metoda spremanja hrane na zdrav i prirodan način. Kvalitetna rashladna oprema od velike je važnosti svakoj kuhinji. Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji brzog hlađenja i šok zamrzivanja, današnji kuhari mogu organizirati svoj posao jednostavnije i profitabilnije, a u isto vrijeme imati garanciju da će kvaliteta biti sačuvana. Najveće prednosti vidimo u obliku uštede vremena kod pripreme hrane, jer većinu možemo pripremiti unaprijed. Planiranjem nabave namirnica kupit ćemo veću količinu onda kada su cjenovno povoljnije. Na taj način smanjujemo i otpad, jer hrana duže zadržava kvalitetu. U šok zamrzivaču i brzom ohlađivaču (šoker) hrana ne gubi na kvaliteti, jer nema gubitka vlage radi isparavanja, te nema promjene boje. Osim toga, možemo bolje organizirati posao. Hrana se priprema kada je u kuhinji prazan hod, bez obzira na vrijeme serviranja, a sve to znači da ostvarujemo uštede.

BRZO HLAĐENJE +90°C / +3°C

Sva pripremljena hrana stajanjem brzo gubi svoju kvalitetu i aromu. Brzim smanjivanjem temperature u jezgri proizvoda omogućava se da hrana ostane ista. Bakterije su glavni krivac kvarenja hrane i ako uspijemo u kratkom roku spustiti temperature jezgre, hrana i namirnice ne gube kvalitetu, okus, boju i aromu. Vijek trajanja nam se produžuje do tri puta. U kuhinji je jako bitna sigurnost da nam se hrana neće sa vremenom promijeniti. Brzo hlađenje može biti blažeg i jačeg inteziteta. Blaži ćemo koristi za osjetljive i tanje komade namirnica, a jači je idealan za hranu s više masnoće i veće komade.

ŠOK ZAMRZIVANJE +90°C / -18°C

Šok zamrzavanjem namirnice pohranjujemo na duže vrijeme. Na taj se način u hrani stvaraju mikrokristali, koji ne oštećuju hranu. Kod otapanja, iz namirnica i hrane se ne gubi vlaga, te hrana ima izvornu kvalitetu. Šok zamrzavanje se najviše koristi za svježe namirnice, ali isto tako za polupripremljenu i pripremljenu hranu.

    hr