Problemi kod glačanja rublja i odabir stroja za glačanje (valjka)

Problemi kod glačanja rublja i odabir stroja za glačanje (valjka) 904 447 Gastroprojekt

Kako bi izbjegli probleme kod glačanja rublja, važno je znati odabrati stroj za glačanje, odnosno valjak.

Sve se više koristi ravno rublje od mješovitih prirodnih i sintetskih materijala, jer su kao takvi jeftiniji od čistih prirodnih materijala. Međutim, onaj tko nabavlja rublje, često nije upoznat sa činjenicom da je takvo rublje ponekad jako teško ili čak nemoguće kvalitetno izglačati.

Strojevi za pranje rublja novije generacije rade na način da troše puno manje vode nego strojevi starije generacije. Ako prilikom pranja rublja koristite praškaste deterdžente, često imate situaciju da rublje nakon pranja nije dobro isprano, tj. na njemu ostaje komadića deterdženta. Ti ostaci deterdženta idu najčešće u kombinaciji sa kamencem iz vode (ako voda nije prethodno omekšana izvan perilice rublja). Kada se takvo rublje glača pod valjkom na visokim temperaturama, ostatak deterdženta i kamenca se pretvori u žutu tvrdokornu mrlju koju je poslije skoro pa nemoguće oprati. Ako se takav način pranja i glačanja nastavlja, vrlo brzo ćete imati rublje koje nije za uporabu. Korištenjem kvalitetnih tekućih deterdženata, koji se brzo razgrađuju i dobro ispiru, ovakvi se problemi mogu minimalizirati.

Nedostaci u glačanju predstavljaju ozbiljan problem za praonicu i mogu biti izvor značajnijih dodatnih nepredviđenih troškova.

Na slici možete vidjeti ispravni i neispravni način glačanja rublja na strojevima za glačanje sa valjcima.

Vidljivo je koji uvjeti pri glačanju moraju biti zadovoljeni da bi se rublje ispravno glačalo na stroju za glačanje. Za ispravno glačanje potrebno je da rublje ulazi između valjka i korita sa odgovarajućom vlažnosti, te da korito ima potrebnu temperaturu i da je čisto bez nakupina kamenca, deterdženata, soli, polijepljene gume na njemu (ukoliko se glačaju plahte koje na sebi imaju gumu) i sl.

Valjci mogu biti različitih promjera, radnih širina, te priključne snage. Također, mogu biti sa grijanjem na paru, plin ili električnu energiju. Valjci sa različitim energentima za zagrijavanje različito se ponašaju kod istih promjera i iste priključne snage (neki su brži a neki sporiji).

U načelu, za glačanje na valjcima manjeg promjera i manje priključne snage, ulazna vlažnost rublja treba biti manja, kako bi takav valjak sa manjom priključnom snagom uspio ispariti svu vodu iz rublja i kvalitetno izglačati rublje. Kod valjaka sa većim promjerima i većom priključnom snagom, ulazna vlažnost rublja treba biti veća. Tako se kod najmanjih valjaka ulazna vlažnost treba kretati od 15 do 20%, a kod najvećih do cca 50%. Tolika je otprilike vlažnost rublja nakon pranja u perilici rublja. Znači, rublje direktno iz perilice ide pod valjak bez prethodnog sušenja u sušilici rublja.

Kod glačanja malih komada rublja (krpe, salvete, stolnjaci i sl.), za glačanje se koristi niža temperatura i veća brzina glačanja. Kod glačanja većih komada rublja (plahte, navlake, banketski stolnjaci i sl.), za glačanje se koristi viša temperatura i manja brzina glačanja.

Prilikom kupnje strojeva za glačanje rublja sa valjcima jako je bitan sam odabir vrste stroja (ovo se posebno odnosi na velike strojeve, većih promjera valjaka i većih priključnih snaga). Kod strojeva sa krutim koritom razmak između valjka i korita na ulazu i izlazu u korito je veći nego u srednjem dijelu. To znači da kontakt rublja sa valjkom i koritom se odvija samo djelomično, a ne po cijelom obujmu kontakta valjka i korita. Iskoristivost takvih valjaka je jako mala.

Kod stroja za glačanje sa valjkom i fleksibilnim koritom, korito je „savitljivo“ i prilagođava se obliku valjka. Kontaktna površina rublja sa valjkom i koritom je 185o. To znači da je putanja rublja u kojem je ono u kontaktu sa valjkom i koritom puno veća u odnosu na strojeve sa krutim koritima, kod istog promjera valjka. Iskoristivost ovakvih strojeva je neusporedivo veća nego kod strojeva sa krutim koritom. Osim toga i kvaliteta glačanja je neusporedivo bolja.

Kako radi stroj sa fleksibilnim koritom možete pogledati u kratkom filmu na slijedećem linku.

    hr