Nagradni natječaj – osvojite Miele usisavač!

Nagradni natječaj – osvojite Miele usisavač! 2560 2560 Gastroprojekt

Želimo nagraditi vjernost naših Facebook pratitelja! Ako želite osvojiti Miele usisavač, zaigrajte nagradni natječaj na našoj Facebook stranici!

Pravila Facebook nagradnog natječaja

Članak 1.
Organizator nagradnog natječaja je Gastroprojekt d.o.o. Vatroslava Lisinskog 27, Dugo Selo; OIB: 27493567293, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook stranici i traje do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala na Facebook stranici. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3.
Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebook stranici Organizatora. Nagrada se dodjeljuje po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Facebook stranice Gastroprojekt d.o.o. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 5.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji Gastroprojekt Facebook stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti pratitelj Facebook stranice Gastroprojekt, te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja napisati najkreativniji odgovor na zadanu temu. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem. Pobjednika natječaja bira komisija koju čine zaposlenici tvrtke Gastroprojekt d.o.o.. Pobjednik natječaja nagrađuje se predviđenom nagradom.

Članak 6.
Dobitnik može biti osoba koja ponudi najkreativniji, najoriginalniji ili najzanimljiviji odgovor na postavljeno pitanje ili zadanu temu. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi komisije su zaposlenici tvrtke Gastroprojekt d.o.o.

Članak 7.
Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook stranici Gastroprojekt. Dobitnik je dužan javiti se u inbox s točnim podacima (ime, prezime, adresa) u roku od 24 sata od proglašenja. Nagrada će biti poslana na adresu koju je dobitnik putem inboxa proslijedio Organizatoru, putem dostavne službe, u roku od 15 dana, ukoliko nije drugačije navedeno u nagradnom natječaju. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 9.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti i procesirati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati s načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu Facebook stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit će se putem inboxa.

Članak 10.
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u trenutku istaknutom u objavi nagradnog vizuala natječaja na službenoj Facebook stranici Organizatora.

Članak 11.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 13.
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 14.
Ovaj Nagradni natječaj Facebook ne promiče niti ga sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Gastroprojekt d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno, te Gastroprojekt d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

    hr