Kako tvrdoća vode utječe na kvalitetu pranja rublja?

Kako tvrdoća vode utječe na kvalitetu pranja rublja? 999 758 Gastroprojekt

Sva naša voda dolazi iz kiše. Ovisno o tome gdje kiša pada, voda ostaje prirodno meka ili postoje onečišćenja raznim zagađenjima. Voda je najbolje otapalo, pa dok prolazi kroz tlo, skuplja razna onečišćenja. Uređaji za omekšavanje vode zapravo uklanjaju minerale tvrdoće iz vode. Kada omekšivač izvlači svu tvrdoću iz vode, istovremeno izvlači i gotovo sve tragove željeza, mangana, olova, kadmija, barija, radija, stroncija, berilija, aluminija i ostalih metalnih kationa.

Nakupine kamenca na dijelovima perilice rublja

Tvrdoća je ono što kod perilice rublja uzrokuje kamenac, tj. naslage na grijačima, crijevima, cijevima, na ventilima za vodu, na ventilima za ispuštanje vode, bubnju, brtvilima vrata i stakla, itd. Zbog naslaga na cijevima i ventilima dolazi do smanjenja protoka vode i sporijeg punjenja perilice vodom. Isto tako zbog taloženja kamenca na ventilima za ispust vode, dolazi do sporijeg ispuštanja vode iz perilice. I jedno i drugo utječu na nepotrebno produljenje ciklusa pranja. Naslaga kamenca na grijaču perilice rublja od samo 0,4 mm prouzroči veću potrošnju energije za minimalno 25% od one potrebne. Međutim da bi se voda zagrijala do određene temperature dodatno se troši više vremena za zagrijavanje, odnosno dodatno se produljuje ciklus pranja.

Zbog korištenja tvrde vode puno češće će stradavati ventili za vodu, ventili za ispuštanje vode, grijači, brtvila i drugi dijelovi na perilici rublja. Osim cijene koštanja dijelova (koji se nepotrebno prerano mijenjaju), tu su i troškovi dolaska servisera na Vaš objekt i troškovi rada na zamjeni tih dijelova. U isto vrijeme, dok se izvodi servis, ljudi u praonici ne mogu koristiti perilicu. Dugoročno će vijek trajanja same perilice biti znatno kraći zbog štetnog utjecaja tvrdoće na njene vitalne dijelove.

Potrošnja deterdženta

Kod pranja rublja sa tvrdom vodom potrošnja deterdženta može biti veća i za 20-50% nego kod pranja rublja omekšanom vodom. Što je tvrdoća vode veća više deterdženta se troši na uništavanje kamenca u njoj. Ako su istiniti izračuni, koji kažu da deterdžent u cijeni pranja učestvuje i do 9 %, onda nije problem izračunati koliko nepotrebno utrošeni deterdžent, zbog korištenja tvrde vode, poskupljuje pranje rublja. Dodatni problem je da omekšavanje vode sa deterdžentima nikad nije idealno rješenje i nije moguće vodu u potpunosti omekšati na ovakav način. To znači da u rublju i nakon pranja može doći do zaostataka kamenca. Ti zaostaci kamenca najčešće idu u kombinaciji sa zaostacima neispranog deterdženta. Kada rublje, u kojem ima ostataka kamenca i deterdženta, glačate ručno ili ispod valjka (na visokim temperaturama), rezultat je fiksiranje žutih mrlja na rublju, koje se više ne mogu oprati. Nakon toga imate nepotrebni i prerani trošak dokupa novog rublja.

S druge strane ako se i dogodi (a to nije moguće) da vodu u bubnju u potpunosti omekšate deterdžentom, svi prethodni problemi ostaju. Voda dok ulazi u perilicu začepljuje i uništava crijeva, cijevi, ventile za vodu, dozirnu posudu, itd., i taj trošak treba nadoknaditi.

Potrošnja energije

Mnogim istraživanjima je dokazano da je pranje rublja omekšanom vodom na nižim temperaturama efikasnije nego pranje rublja tvrdom vodom na visokim temperaturama. Osim toga i potrošnja deterdženta je puno manja u prvom slučaju.

Pranjem rublja na prvi način smanjujemo potrošnju energije za zagrijavanje vode i skraćujemo ciklus pranja. Dodatna pogodnost ovakvog načina pranja je da će rublje imati duži životni vijek, jer je poznato da se rublje prije uništava ako se pere na višim temperaturama i uz veću količinu deterdženta.

Višestruko je jeftinije vodu koja ulazi u perilicu rublja prethodno omekšati izvan same perilice, nego naknadno plaćati visoke troškove prouzročene korištenjem tvrde vode.

    hr