Mogućnost financiranja za obrtnike i poduzetnike

Nudimo Vam moderan oblik financiranja opreme za pravne osobe putem operativnog najma u suradnji sa našim partnerom GRENKE Hrvatska.

Minimalna ukupna vrijednost unajmljene opreme je 4.000,00 kn neto.

Brojne su prednosti najma opreme: u knjigovodstvu se najam teretira kao 100% trošak, ne smanjuje kreditnu sposobnost tvrtke, bez učešća u financiranju fiksna najamnina u HRK valuti, nema promjena u uvjetima financiranja, nije potrebno ugovarati policu osiguranja te odmah možete preuzeti robu.