AKCIJA NEUTRALNA OPREMA

Radni stol, otvoreni
Inox AISI 304, donja polica, uzdignut rub 40 mm

Dim. 1200x700x850 mm                                                                      1.690,00 kn
Dim. 1400x700x850 mm                                                                      1.840,00 kn

Viseći ormar zatvoreni
Inox AISI 304, klizna vrata, srednja polica

Dim. 1200x400x600 mm                                                                      2.020,00 kn
Dim. 1400x400x600 mm                                                                      2.380,00 kn

Sudoper sa 1 koritom                                                                          2.990,00 kn
korito 500x500x300 mm, donja polica,
vodeni rub, uzdignut rub 40 mm, ocjedna
ploha, dim. 1200x700x850 mm

Sudoper sa 2 korita                                                                              3.590,00 kn
2 korita 500x500x300 mm, donja
polica, vodeni rub, uzdignut rub 40 mm,
dim. 1200x700x850 mm

Stalaža sa 4 police
4 police sa ojačanjem, podesive po visini,
kutni nosači sa nogicama za podešavanje

Dim. 1200x500x1800 mm                                                                    1.790,00 kn
Dim. 1400x500x1800 mm                                                                    1.920,00 kn

Kolica sa 2 etaže                                                                                   1.050,00 kn
4 okretna kotača, ručka
Dim. 800x500x935 mm

Kolica sa 3 etaže                                                                                   1.260,00 kn
4 okretna kotača, ručka
Dim. 800x500x935 mm

Kanta za otpatke bez pedale                                                                640,00 kn
3 okretna kotača, poklopac
Dim. fi 380×605 mm, 50 l

Kanta za otpatke sa pedalom                                                               860,00 kn
3 okretna kotača, poklopac
Dim. fi 380×605 mm, 50 l

Zidni rukoper                                                                                        1.080,00 kn
pogon na koljeno, slavina
uključena, dim. 400×400 mm

Prikazana cijena ne uključuje PDV.